Hva er SEO (søkeoptimalisering)?

SEO er noe som det snakkes mer og mer om. Google har blitt kresen og endrer sine algoritmer mer enn 3000 ganger hvert år. Google stiller krav på nettsider som skal vises (f.eks at det bør være ca 600 ord på en side, at den skal være mobilvennlig, inneholde overskrifter, bilder skal skal inneholde en ATL tekst, teksten på siden må deles opp i avsnitt, tekster må inneholde HTML tag m.m).

Om din nettside ikke snakker et språk som Google forstår kommer Google til å vise frem dine konkurrenter istedenfor (og det ønsker du ikke!).Om din nettside inneholder tekniske feil kan det være en grunn til at den nedprioriteres blant søk.

Om du vil ligge på Google sin første side må du gjøre jobben for å havne der. Vi hjelper deg med alt det tekniske innen SEO slik at du kan lene deg tilbake og gjøre det du er best på.

Bestill gratis SEO analyse

Denne gjennomgangen tar utgangspunkt i deres posisjon på søkemaskinene og hvordan dere ligger an i forhold til teknisk SEO, innhold og lenkebygging

Kontakt oss